Stålmoduler

Malthus Uniteams stålbaserte moduler er robuste og fleksible strukturer. Vi har levert mer enn 12000 stålmoduler på det norske- og internasjonale markedet i løpet av de siste 14 år. Valg av denne typen moduler muliggjør rask installasjon, fleksibilitet, mulighet for flere etasjer og riggkonstruksjoner.Malthus Uniteams stålmoduler er utvikla etter lang erfaring og er velegna for både midlertidige- og permanente lokaler, kontorer og byggeplassbrakker.Modulene er også velegna til bruk som store byggrigger, førskoler, barnehager eller skolepaviljonger.Modulene kan monteres, kombineres og endres på mange måter etter prosjektets behov. Det er også enkelt å legge til- eller fjerne moduler underveis i prosjektet ved endring i behov.
Definer dine behov
- be om tilbud
Kontaktinfo
Odd Andre Svarstad
+47 417 75 616
Torstein Engh
+47 908 71 886
Tor Fallstein
+47 467 47 207