Helse og omsorg

Helse og omsorg er et område vi i Malthus Uniteam mener er spesielt viktig å levere gode, trygge og smarte løsninger til. Vi bygger moduler for sykehjem, integreringsboliger og boliger for vanskeligstilte. Med et sterkt ønske om å bygge hjem og boliger for de som trenger det bruker vi mye tid og ressurser på samarbeid med kommuner i hele landet.

Skape praktiske løsninger

Vi samarbeider med arkitekter og utviklere for å skape de beste og mest praktiske løsningene. Funksjonalitet, kort byggetid, fleksibilitet og rimelige løsninger er beskrivende nøkkelord for våre moduler. Vi retter søkelyset på bo- og arbeidsglede for både beboere og ansatte.Ønsker du mer informasjon om våre modulbygg innen helse og omsorg? Kontakt oss i dag.