Mobile verksteder

Et mobilt verksted kan, som navnet tilsier, settes opp og driftes på alle tenkelige steder. Dette gir unike muligheter til å alltid kunne yte upåklagelig service med eget utstyr, uansett lokasjon. Våre nylig utviklede mobile verkstedsløsninger består av ulike beholdere og moduler som inkluderer alt fra reparasjon, oljeskift, reservedeler, lager, kontorer, kundeservice og mottak.

Enkelt å flytte verkstedet

Den største fordelen med mobile verksteder er at de er enkle og raske å bygge, samt at de er flyttbare. Det er enkelt å flytte verkstedet til der behovet er størst. Samtidig er dette selvbærende systemet ideelt for eksempel gruve-, militær-, olje- og gassindustrien, da de ofte er basert i fjerntliggende områder. Alle containere leveres med CSC-godkjenning.Ønsker du mer informasjon om våre mobile verksteder? Kontakt oss i dag.