Uniteam – Lock

uniteam-lock

Innbrudd i containere er dessverre et stadig økende fenomen. Malthus Unitam har utviklet, konstruert og klassifisert et eget låsebeslag som gjør et innbrudd tilnærmet umulig.

Låsebeslaget er konstruert med en masse på 6 kg som gjør det umulig å benytte flytende nitrogen og vinkelsliper for å bryte seg inn i containeren. I tillegg er den produsert i syrefast stål med en kåpe over låsebeslaget som er vinklet for å både forsvare mot slag, og gjøre det umulig å komme til med verktøy.