Sykehjem

  • Public_produktbilde_speilvendt
  • Dragvoll2_produkt
  • Fjell Sykehjem_produkt
  • Bygg-3-sykehjem
  • interior copy 2_mb

Funksjonalitet, kort byggetid, fleksibilitet og rimelige løsninger er nøkkelordene for våre sykehjem. Vi har søkelys på bo- og arbeidsglede for beboere og ansatte.

Trivsel og brukervennlighet

Det er viktig at beboere og ansatte sitter igjen med en god hjemmefølelse. Trivsel er noe vi vektlegger høyt.

Godt og tilgjengelig utstyr og tilrettelagte fellesarealer skaper bo- og arbeidsglede.

Praktiske rom

Vi vektlegger farge, kontraster og solide materialer høyt. Beboerrommet er stort og luftig med god plass for pårørende og ansatte.

Rommet kommer med og uten kjøkkenkrok, og er universelt utformet. Byggene er moderne med nødvendige fasiliteter for å lage praktiske boforhold og en god arbeidsplass.

Funksjonelle

Sykehjem og omsorgsboliger planlegges med tanke på langsiktig bruk og god fremkommelighet for dem som skal bo og jobbe der.

Terskelfrie dører, bæring i tak for heisskinner, kontakter i sittehøyde og tilpasset kjøkken- og baderomsløsninger implementeres etter behov, i tillegg til alarm- og varslingsanlegg.

Vi har lang erfaring i samarbeid med kommuner for å legge forholdene best mulig til rette for et vellykket resultat.

Rimelige løsninger – mer muligheter

Malthus Uniteam sine modulbygg har gode byggtekniske løsninger som ikke stjeler hele budsjettet. Dermed kan man i stedet legge mer ressurser i spesialtilpasninger som er skreddersydd til de aktuelle beboerne.