Studentboliger

  • Living_produkt
  • Studentbolig_produkt
  • Studentbolig_underoppf
  • bilde5
  • studentboliger-1

Kort byggetid, rimelige kostnader, stor fleksibilitet og god arkitektur vektlegges høyt ved bygging av våre studenthybler. Vi sørger for en permanent og fullverdig bostandard.

Raskt og rimelig

Det tar svært kort tid fra kontrakten er inngått til bygget står innflytningsklart. Grunnen er at tomten klargjøres med grunnmur samtidig som boenhetene bygges innendørs i produksjonshaller. Dette medfører også rimeligere kostnader sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder. Andre fordeler er også miljøgevinsten. Aktiviteten på byggeplassen reduseres betraktelig, og nabolaget spares for støy og støv fra byggeplass.

Stor fleksibilitet

Kort byggetid, enkelt å bygge på, bygge om, flytte eller fjerne. Hver modul kan heises på plass ferdig utstyrt med skrivepult, møbler og gardiner. Boenhetene kan gjerne også inneholde eget kjøkken og bad. Erfarne arkitekter Prisgunstige, slitesterke og praktiske hybler kan bygges raskt ved hjelp av moduler. Materialvalget inne og ute tilpasses gjeldende krav og behov. Arkitekter bistår med sin kompetanse.

Referanser

Malthus Uniteam har levert flotte studenthybler i Lakselv. Oppdraget fra Porsanger kommune bestod av 32 elevhybler m/fliselagt bad, vannbåren varme, heis, felleskjøkken i hver etasje, TV-stue med hjemmekinoanlegg og vaskerom. Bygget i hht TEK-10 og NEK-400 og tilfredstiller alle krav til universell utforming.

Størrelsen på bygget er 1456 m² i boligmasse, og 140 m² bodhus.

Starten med innheisingen av modulene ble påbegynt 6.mai 2013, og den 30.juli stod hele bygget ferdig. Til og med en dag før fristen, som var satt til 1.august. Ikke mange slår Malthus Uniteam på byggetiden. Kontraktssummen var på 28 millioner kroner.