Skoler

  • Malthus-Smeaheia_04_produkt
  • Malthus-Smeaheia_03_produkt
  • Malthus-Smeaheia_01_produkt
  • Smeaheia_klasserom_produkt
  • Smeaheia_Klasserom2_produkt
  • Iglemyr_produkt2
  • Iglemyr2_produkt5
  • Iglemyr_skolegård_produkt

Vi bygger permanente eller flyttbare skoler. Et sunt innemiljø og gode planløsninger skaper god trivsel, økt konsentrasjon og bedre læringsmiljø på skolen.

Fleksibilitet og gjenbruk

Våre modulbygg har stor grad av fleksibilitet. Enhetene er flyttbare, og det er enkelt å utvide etter behov. Modulene fungerer nærmest som byggeklosser. Det vil si at det er enkelt å ta bort hele eller deler av bygget, og sette dem sammen igjen på nye måter. Med modulbyggets fleksibilitet kan skolebygget også bygges helt eller delvis om til grendehus, klubblokaler, treningslokaler eller kontorbygg.

Flere alternativer

Et alternativ kan være å leie moduler eller et helt modulbygg for en kortere eller lengre periode. Det er også mulig å utvide skolens kapasitet ved å bygge selvstendige paviljonger med få eller flere klasserom. Slike paviljonger holder like høy standard som permanente skolebygninger, og leveres gjerne med egne toaletter, spesialrom og ventilasjonsanlegg.

 

Se også barnehagebygg her.

 

Bedre læringsmiljø

Erfaring viser at det er lettere å tilegne seg lærdom og opprettholde konsentrasjonen i et godt innemiljø. Det er viktig med store mengder lys og luft til undervisning i mange timer i strekk daglig.

God ventilasjon

Ventilasjon skal minst være i henhold til tekniske bestemmelser i NS 3421 og arbeidstilsynets bestemmelse nr. 444. I tillegg er det regler for krav til areal pr. elev både inne og ute.

Riktig plassering av bygget i forhold til beregninger av sol- og vindforhold vektlegges høyt.

Bred erfaring

Vår brede og lange erfaring innenfor svært mange skolebygg er viktig for best mulig planløsning tilpasset hver enkel skoles behov. 

 

Se vår nye brosjyre for Modul