Open Camp

Shetland._produktside1200_800

Malthus Uniteam ønsker å tilby våre relasjoner i entreprenør- og anleggsbransjen et bredt spekter av tilbud. I forhold til tradisjonell bestilling av husrom fra kontraktør, tilbyr Malthus Uniteam også Open Camp-konseptet.

På kjente knutepunkt i landet eller i forbindelse med større og mer sammensatte infrastrukturprosjekt, bygger Malthus Uniteam en anleggsleir hvor de ulike hoved- og underentreprenørene selv kan bestille plass, og kun i perioder hvor de er engasjert i prosjektet. En samfunnsøkonomisk veldig god løsning, både med tanke på miljø og kostnader. De åpne anleggsleirene dimensjoneres etter et antatt behov over tid og inneholder tradisjonelle husrom (boligrigger), kontorfasiliteter, velferdsrom og kantineløsninger. Både kost og losji er etter eget ønske.

Ved etablering av en åpen anleggsleir, inngår selskapet ofte en avtale med en forpleiningsleverandør. Forpleiningsleverandøren sikrer god velferd, skift og vask på rommet, resepsjonstjeneste, matservering og så videre. Følg med på våre nettsider, hvor vi er til enhver tid.

Referanser:

  • OSL Camp Sør og Nord
  • Dal Overnatting, Eidsvoll
  • Sykehuset Østfold, Follo
  • Aukra – Ormen lange prosjektet

Open Camp/åpne anleggsleire i dag:

  • Ørlandet – nye Forsvarets hovedflybase

Kommende:

  • Oslo Nord