Langeland skole

Langeland skole_konseptside

Malthus Uniteam, avd Bergen, leverte modulbygg med 8 klasserom til Stord kommune

Langeland skole

Barneskole med 8 klasserom. gulvflate på 983 m2.

Skolen er bygget for Stord kommune. Bygget i 2 byggetrinn. Ferdigstilt i 2014.

Ett modulbygg med et spennende fasadeuttrykk.

Dette var en konkurranse som kommunen utlyste på ferdig utarbeidede tegninger.