Iglemyr skole

  • Iglemyr2_produkt5
  • Iglemyr_skole_produkt4
  • Iglemyr_skole_produkt3
  • Iglemyr_produkt2
  • Iglemyr_skolegård_produkt
  • Iglemyr_Skoleprodukt4

Iglemyr skole, Sandnes kommune. Utvidelse på 1680 m2.

Iglemyr Skole er  en skole bygget i 2014 for Sandnes kommune. Skolen er bygget med 74 moduler produsert av Konsmo Fabrikker.

Iglemyr skole er bygget i en totalentreprise.

Byggestart var i februar, med ferdigstillelse til skolestart samme år.

Bygget har to etasjer med et BRA på 1680 m2.

Skolen inneholder i 1. etg  4 klasserom samt administrasjonsdel og lærerrom. 2. etg består av  6 klasserom og grupperom.