Isolasjon

  • Isolert_veggforskaling_produkt
  • ISO_vegg_tegning1
  • ISO_tegning2

En elegant løsning - Ivaretar betongmurens gode egenskaper

Vi har et godt system for isolerte sandwichbetongvegger fremstilt på byggeplass. Isolasjonen består av EPS (ekspandert Polystyren) eller XPS (ekstrudert Polystyren).

Denne  holdes på plass av to plastskiver som «snappes» på staget. Vulster sikrer riktig og betryggende plassering av isolasjonen.

Kassettforskaling og isolasjon i samme dimensjon er den mest elegante løsningen. Systemet kan også benyttes ved konvensjonell forskaling og ved andre isolasjonsformater.

En todelt støpetrakt sikrer lik støpehastighet på begge sider av isolasjonen.

Kjerneisolering med ISO-stag ivaretar betongmurens gode egenskaper, samtidig som de nye forskriftene i plan- og bygningsloven oppfylles. Her kan du glemme pussing og kostbart etterarbeid.

Utvendig isolering brukt som utvendig forskaling

En rask og økonomisk løsning til f.eks. sokkeletasjer. ISO-skiver forhindrer plastkônen å trenge inn i isolasjonsplaten.

Sikre skjøtene mellom isolasjonsplatene godt, om nødvendig med ekstra bueskiver. Som innvendig forskaling er Malthuskassetten best, men konvensjonell forskaling går også bra.

ISO-stag

Isolert ringmur med isolasjonen plassert asentrisk. Innvendig opplegg for dekke og utvendig for kledning, teglforblending etc.

ISO-stag brukes ved kjerneisolering av mur.

 

Ta kontakt hvis du trenger tilbud på forskalingsprodukter her:

Kontakt oss - Forskaling og byggutstyr
First
Last
Adresse *
Adresse
By
Fylke
Postnummer
Velg for å akseptere *