Hoteller

  • bryne_kro_og_hotell_2
  • bryne_kro_og_hotell_1
  • bryne_kro_og_hotell_3 (1)
  • 0170_v6_2
  • 0290-1-a - rendering - illustrasjon 2
  • 0290-1-a - rendering - perspektiv 2
  • bryne_kro_og_hotell_4

Hotell egner seg svært godt til å bygges med moduler. Vi vektlegger valgfri byggestil, rimelige løsninger, rask byggetid og stor fleksibilitet.

Arkitektonisk frihet

Vi bygger komfortable og flotte hotellrom. Den gode hotellfølelsen vektlegges høyt. Ved bygging av våre hoteller har du full valgfrihet i forhold til arkitektonisk uttrykk, stil og kvalitet. Estetisk utforming og funksjonelle bygg vektlegges høyt av våre erfarne arkitekter.

Les også: Hvordan løste vi Bryne Kro & Hotell sine behov

Lavere kostnader

Bygget kan ferdigstilles på kortere tid enn tradisjonelle byggemetoder, det medfører også vesentlig lavere kostnader. Stor fleksibilitet Modulbasert bygging gjør det enkelt å øke antall rom dersom behovet er der. Utvidelse av sovefløyene kan utføres svært hurtig og skånsomt overfor omgivelsene, og til lite sjenanse i forhold til daglig drift.