H2S Tilfluktsrom

GSSP2-293x147

Uniteam har i en årrekke designet og bygget gassikre systemer for kunder over hele verden. H2S tilfluktsrommene, som er patentert av Uniteam, leveres som mobile eller stasjonære tilfluktsrom til bruk offshore eller onshore.

I petrokjemiske anlegg, ved olje- og gassproduksjon og i renseanlegg, er det potensiale for ulykker med farlig gasseksponering. En av de mest farligste gassene er hydrogensulfid (H2S). Uniteam H2S tilfluktsrom gir en trygg havn for mannskap ved flukt som følge av eksponering for ett utslipp av H2S og CH4. Det er mulig for personer å oppholde seg i minimum to timer mens man venter på nødvendig assistanse. I tillegg kan anlegget styres fra et kontrollrom på innsiden.