Water Rack Container

water-rack-293x147

Uniteam kan levere en rustfri container med tilhørende stativ og opplegg for rensing, kjøling og oppvarming av vann. Systemet er designet for å kunne brukes som frakttank men også til distribusjon av drikkevann. Løsningen er egnet for militære og sivile formål, så vel som for humanitære oppdrag.