Mobilt Verksted system

 • 3bay_workshop_front-roof4-732x370
 • Mobile_workshop.rvt_2013-feb-26_03-08-49-000_3D_front1-732x370
 • Mobile_workshop.rvt_2013-feb-26_03-09-52-000_3D_distans1-732x370
 • Mobile_workshop.rvt_2013-feb-26_03-17-40-000_3D_40ft1-732x370
 • Mobile_workshop.rvt_2013-feb-26_03-19-25-000_3D_inside1-732x370
 • Mobile_workshop.rvt_2013-feb-26_03-21-20-000_3D_back1-732x370
 • Mobile_workshop.rvt_2013-feb-26_03-22-58-000_3D_View_21-732x370
 • Mobile_workshop_2door_neutral1-732x370
 • Mobile_workshop_2door_neutral-interior24-732x370
 • Mobile_workshop_3door_volvo_interior1-732x370
 • Mobile_workshop_3door_volvo_night1-732x370
 • Mobile_workshop_3door_volvo1-732x370
 • Mobile_workshop_3door_volvo-front1-732x370
 • Mobile_workshop_3door_volvo-interior21-732x370
 • Mobile_workshop_interior2_VCE1-732x370
 • Mobile_workshop_volvo21-732x370
 • Mobile_workshop_volvo71-732x370
 • Volvo-VCE-light-front-732x370

Uniteam har utviklet et mobilt verksted i samarbeid med Volvo Trucks i Gøteborg som kan settes opp og driftes på avsidesliggende steder.

Video: Mercedes Workshop Iraq

Uniteam har utviklet et mobilt verksted i samarbeid med Volvo Trucks i Gøteborg som kan settes opp og driftes på avsidesliggende steder, eller ved nyetableringer slik at kundene får utført nødvendig service på sin flåte av lastebiler, busser, personbiler, tunge maskiner og militære kjøretøyer. Hovedmarkedet er Skandinavia, Afrika, Øst-Europa og Midtøsten. Verkstedet kan leveres som en 2-, 3- eller 4-Bay løsning. Med en 4 Bay løsninger er det mulig å reparere 8 lastebiler samtidig. Noen kommersielle prosjekter i utviklingsland er så utfordrende at de krever skreddersydde serviceløsninger for å holde lastebiler, biler og busser i drift. Gruvedrift i svært avsidesliggende områder eller transportkrevende prosjekter er bare noen få eksempler som krever en skreddersydd løsning. Den nyutviklede mobile verkstedløsningen består av forskjellige containere og moduler som inkluderer alt fra reparasjon, smøring og oljeskift, delelager, kontormoduler, kundemottak og resepsjon. De største fordelene med dette systemet er at det er lett å bygge, og det er mobilt. Det er lett for kundene å flytte verkstedet til steder med størst behov inntil man har bygget opp porteføljen og kan forsvare å bygge et permanent verksted. De mobile verkstedene er også ideelle for gruvedrift, forsvaret, olje- og gassindustrien for eksempel, som ofte opererer i fjerntliggende områder som er vanskelig tilgjengelig. Alle containere som leveres er CSC-godkjent. Bygningen er adskilt fra containerne og modulene noe som gjør løsningen svært fleksibel. Det er mulig å ha 6 stk. 20 fots containere inne i verkstedet og det er også mulig å sette flere containere på hverandre. Standard-oppsettet er fem containere: 1 workshop container, en lubrication container, 1 kontor container, en reservedels container og en 40 fot container delt inn i 3 rom, generator rom, lager og omkledningsrom. Uniteam China har også levert et verksted til Renault Kina. Verkstedet som ble levert var et vedlikeholds verksted i Xinjin Coal Mine, som ligger i Ningxia-provinsen, for å betjene 100 lastebiler. Uniteam brukte en måned på å installere en isolert takkonstruksjon på 25×25 meter, som inneholdt boligmoduler, kantine moduler, sanitær container, verksted container med kran, lagercontainere, kontor container og en generator container. Anlegget fungerer svært godt i et avsidesliggende område som opererer i et tøft klima og et røft miljø.