Barrikadegjerder

  • barrikadegjerde rensket skisse
  • Barrikadegjerde

Høy sikkerhet • Tåler stor motstand • Gode referanser

Kanskje kjenner du barrikadegjerdet bedre under navnet «konsertgjerde»?  Uansett betegnelse, er dette en løsning som har prøvd det meste og bevist at den tåler en støyt.

Personsluser 
Barrikadegjerdene egner seg også svært godt til å sluse folk inn og ut i kontrollèrbare mengder.

2,2 x 1,15
Hvert panel er 2,2 meter langt og 1,15 meter høyt og kan brukes igjen og igjen og igjen.

Ideelt for:
Idrettsstevner, arrangementer på kjøpesentre, store show, konserter, etc.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Se video her