Ås Stadion Modulskole

  • Ås_skole_produkt
  • Ås_skole_fasade2_produkt
  • Ås_skole_fasade_produkt
  • Ås_skole_klasserom2_produkt
  • Ås-skole_klasseom1
  • Ås_skole_lærerrom_produkt
  • ÅS_Skole_spis_møtreom_produkt2
  • ÅS_skole_spis_møterom_produkt

Midlertidig modulskole i påvente av nye Rustad skole som skal stå ferdig høsten 2019

Ås Stadion Modulskole

Oppstart av anleggsarbeider: mars 2017

Ferdigstillelse av modulskolen: juni/juli 2017. Leverandør av moduler er Konsmo Fabrikker.

Modulskolen, som er satt opp på grusbanen ved Ås Stadion, rommer totalt 17 klasserom, garderober, spesialrom, administrasjons- og personalavdeling, lærerarbeidsplasser og lokaler for Rustadtunet.

Skolen har kapasitet til å ta i mot ca 480 elever.

Modulskolen er etablert for å dekke behovet for midlertidig drift av skole mens det pågår utbygging av nye skoler i Ås sentrum.

Malthus Uniteam har vært totalentreprenør for byggeprosjektet.