Malthus Uniteam Skolen

Malthus Uniteam Skolen

Sunn drift, stor begeistring og sterk lagånd er våre nøkkelord for Malthusskolen.

Malthus Uniteam skolen (MU Skolen) er vårt verktøy for å sikre utvikling av riktig kompetanse i organisasjonen. Vårt mål er at vi har kompetente medarbeidere i alle funksjoner. Vi vil sikre kontinuerlig faglig og personlig vekst i hele konsernet.

Vi tror at konsernets utvikling vil øke gjennom mestringsfølelse, erfaringsdeling og gjennom humor og glimt i øyet. Malthusskolen er en levende skole der vi hele tiden ser etter konsernets strategiske behov for utvikling. Prosjektgruppen til Malthusskolen består av representanter fra flere nivå og forskjellig kompetanse. Vi har bygget opp Malthusskolen på 3 pilarer. Dette er Fagutvikling, Ledelsesutvikling og Nyansattintroduksjon. I 2013 hadde vi fokus på å sikre kvalitet i leveransene våre til kunden. Alle Prosjektlederne i Malthus gikk gjennom 8 dagers trening. De fikk trening i planlegging, ledelse av prosjektene, gjennomføringsevne, styring av endringer, juridiske emner og Malthus Prosjektstyringssystem. Treningen ble avsluttet med en muntlig eksamen med faglige oppgaver. I 2014 hadde vi fokus på utvikling av selgerne. Alle selgerne gikk gjennom trening på individnivå. De øvde seg på gode målprosesser både for seg selv og for kunden. Markedsanalyser og kundedialog. Dette var en intensiv og utviklende reise der den enkelte fikk utvikle seg på sine områder. For 2015 vil vi ha fokus på lederne og utvikling blant de. Balansen mellom å være tydelig og vennlig som leder står i fokus. Vi vil jobbe med mål og målforståelse slik at vi får til gode samarbeidsformer og når de modige målene vi har satt oss for året. Fra Vår Lille Gule : «Vi skal være bedre i morgen enn vi er i dag. Da utvikler vi oss.»