Historien

Da Malthus Uniteam AS ble etablert i 2017, var dette resultatet av sammenslåingen av to selskaper med unik historie og kultur. Ved å bringe videre det beste fra disse to selskapene skal vi jobbe for at «Kunden i fokus» skal ha høyeste prioritet fremover.

Historien om Malthus

Eiendomskongen Olav Thon var den aller første som leide brakker av Malthus på 1980-tallet, og her kan du lese om noe av det som har skjedd i selskapets mer en 40 år lange historie.

Agenturselskapet Leif Malthus & Co AS drev salg og distribusjon av forskalingsformstaget i Norge. Alt som ble solgt var produsert av Ole Tjessem Mekaniske Verksted på Figgjo.  Den opprinnelige tekstilingeniøren Reidar Maaseide fra Langevåg var den gang 39 år og salgssjef hos Jonas Øglænd AS i Sandnes. Han ble tilbudt stillingen som disponent i Leif Malthus & Co AS, og 30. november 1973 takket Maaseide ja til jobben.

Malthus AS ble grunnlagt 1. januar 1974 som et resultat av fusjonsforhandlinger mellom Leif Malthus & Co AS i Stavanger og Ole Tjessem Mekaniske Verksted på Figgjo. Malthus-navnet ble bevart, og familiene Malthus, Tjessem og Maaseide fortsatte som aksjonærer med ca. 1/3 av aksjene hver. Omsetningen skjøt fart og doblet seg i en årrekke, og selskapet satt i gang jakten etter nye produktgrupper. Moelven Brugs brakker, Rubbhaller fra W. Giertsen og Skyclimber hengestillas var blant disse.

1974:  Oljerevolusjonen i Rogaland medførte et stort behov for midlertidige løsninger, som gav Malthus god vind i seilene. Bedriften utvidet varetilbudet til Moelven brakker, stillaser og presenninger, og har hatt egen stand på oljemessen siden oppstartsåret.

1975: Dette året fikk selskapet eneretten på Malthus forskalingsstag, og hele forskalingsavdelingen til Trafikk og Veimerking ble flyttet til den gamle fabrikken på Figgjo. En viktig konkurrent var borte og Malthus fikk en betydelig kapasitetsøkning.

1976: På sommeren i 76 startet utviklingen av Malthus kassettforskaling. Produksjonen ble startet på Granvin Pallfabrikk i Hardanger, men etter kort tid ble kapasiteten her  sprengt. Nye produsenter ble etablert i Nordli i Trøndelag, samtidig som Røisvoll Trevare på Kolbu gikk i gang med kassettproduksjon.

På 1980-tallet startet Malthus å leie ut brakker, og den første brakken som ble leid ut var til Olav Thon som da hadde kjøpt de Røde Sjøhus i Stavanger.

«En håndverker fra Hallingdal ønsket å bo i en brakke i stedet for på hotell eller pensjonat. Han renoverte de Røde Sjøhus i Stavanger, og ønsket å jobbe når det passet han. Olav Thon leide denne brakken i flere år, og etterspørselen etter brakker og telt økte betraktelig.»  Reidar Maaseide.

1981: I samarbeid med Ås landbrukshøyskole utviklet Malthus et kassettforskalingssystem som var tilpasset oppsett av landbruksbygninger. Dette var et forskalingssystem som var enkelt å ta i bruk, bygge ut etter behov og som bonden kunne bruke om igjen.

«Bøndene hjalp hverandre gjerne i form av dugnadsinnsats. Dette ble en kjempesuksess som gav stor økonomisk gevinst.» Reidar Maaseide

1984: Dette året ble det etablert en egen produksjonsavdeling for Malthus-kassetter på Figgjo.

1987: Malthus flyttet inn i nytt hovedkontor på Forus.

1988: Det store økonomiske krakket kom i 88, og Malthus var derfor nødt til å redusere arbeidsstokken fra 70 til 35.

«Vi hadde heldigvis god egenkapital og bygget var tilpasset vårt eget behov. Den økonomiske situasjonen normaliserte seg ikke før i 1992, men vi klarte likevel å komme på plussiden. Det som reddet selskapet var en sunn egenkapital og halvering av kostnadene.» Reidar Maaseide

1989: Etter at Leif Malthus døde, 92 år gammel,  solgte Malthus-familien sine aksjer til Reidar Maaseide.

1996: Den 16. april 1996 overtok Trond Hatlestad som administrerende direktør etter Reidar Maaseide. Ole Tjessem jr. inntok stillingen som fabrikksjef på Figgjo, etter sin far Sigurd Tjessem.

1998: Gjennom oppkjøpet av liftvirksomheten til Lønne Maskin i 98 utvidet Malthus virksomhetsområdene sine.

2004: Anleggsleiren for Ormen Lange-utbyggingen ble offisielt åpnet 15. desember 2004. Den inneholdt hele 68 rigger og 2992 rom med eget toalett og dusj. Ormen Lange var Norges største anleggsleir med en samlet grunnflate på over 60.000 kvadratmeter. Prosjektet hadde en samlet verdi på ca. 240 millioner kroner for Malthus.

2006: Selskapet fikk ny hovedaksjonær da investeringsselskapet Reiten & Co kjøpte 75 prosent av aksjene i Malthus. Gjennom avtalen ble selskapet styrket operasjonelt, finansielt og strategisk. Dette sikret vekst både i Norge og internasjonalt.

2010: Med selskapets kompetanse innen bygging og drift av anleggsleirer satset Malthus i Storbritannia og Canada. Kontorene ble etablert i St. John’s på New Foundland, i Toronto og i Aberdeen. Samme året fikk Malthus sin første store internasjonale kontrakt med kunden Vale Inco. Det var en anleggsleir for 1000 personer, med borigger, kantine, resepsjon og aktivitetsbygg.

2011: Malthus inngikk kontrakt med Trondheim kommune om to sykehjem til 210 millioner kroner. Samme året signerte Malthus en leiekontrakt med Petrofac om en anleggsleir på Shetland for 850 personer som betjener flere oljeselskaper med underleverandører. Leieperioden startet i 2011 og anlegget er fortsatt i drift.

2012: Malthus fikk i 2012 en kontrakt med Exxon Mobil / Kewit Kværner Contractor om en anleggsleir på Newfoundland for Hebron-utbyggingen. Salgsprosjektet var bofasiliteter for 400 mennesker og kontorlokaler for 250 mennesker. Dette året solgte også Malthus liftvirksomheten til Brubakken og selskapet ble omorganisert med Espen Ingebretsen som ny konsernsjef.

2013: Det ble utviklet en ny vekststrategi og en femårsplan for videreutvikling av selskapet i 2013.

2015: Malthus reorganiserer virksomheten og etablerer en mer effektiv gjennomføringsmodell. Arild Ollestad ble ansatt som ny Daglig leder fra april 2015.

Historien om Uniteam

Siden selskapet ble stiftet i 1992 har Uniteam oppnådd internasjonal anerkjennelse for spesialiserte design- og produksjonsløsninger for stålcontainere, mobile løsninger, flyktningleire, samt sykehus- og taktiske løsninger. Selskapet har levert containerløsninger til bl.a. Forsvaret i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Nederland, samt NATO.

Uniteam etablerte seg også som en stor aktør innen utleie og salg av moduler for skoler, barnehager og anleggsmarkedet. Videre har selskapet opparbeidet seg en posisjon som ledende innen utleie og salg av alle typer containere, inkludert kjøle- og frysecontainere samt spesialcontainere til olje- og gass-sektoren.

1984: Sjøkaptein Harald Engh gikk i land som 35 åring og kjøpte stuerforretning R. Kaspersen & Co. Selskapet skifter navn til Maritime Stevedoring AS

1986: Uniteam AS ble dannet gjennom fusjon mellom Maritime Stevedoring og United Shipping Terminals AS, begge eid av Harald Engh.

1989: Selskapet Uniteam AS ble solgt til Grieg-gruppen og endret navn til Grieg Transport AS.

1992: Gamle Uniteams container-avdeling, som i 1990 ble overført til selskapet Ageco AS, byttet navn tilbake til Uniteam AS.  1. januar 1993 ble selskapet offisielt stiftet og første medarbeider ble ansatt to måneder tidligere.

1993: Uniteam kjøper en mekanisk bedrift i Polen og etablerer Uniteam Ltd i Gdansk.

1994: Uniteam leverer sine første kontorrigger og 300 spesialtilpassede containerløsninger til OL på Lillehammer. Selskapet blir også en stor leverandør til Forsvaret og leverer over 2000 containere ila. dette året. Uniteam AB i Gøteborg, Sverige, etableres.

1995-96: Nye kontrakter med Forsvaret, over 3000 container leveres og produksjon av offshore containere starter.

1996-97: Uniteam leverer «gas safe airbase» til NATOs IRF-styrke. Konseptet vil senere danne grunnlaget for selskapets gasstette bygninger til olje- og gassindustrien.

1997-2002: Vekst og økning i omsetning i både forsvar- og offshoresektorene.

2002: Uniteam vinner kontrakt på gasstette tilfluktsrom til internasjonal olje- og gassindustri i Kasakhstan.

2003: Uniteam etablerer seg i Kina.

2004: Uniteam International AS blir årets Gaselle-bedrift i Norge.

2005: Uniteam leverer og monterer alle modulene til Norges forskningsstasjon på Dronning Mauds land i Antarktis.

2007: Uniteam leverer 20 komplette, modulbaserte, fireavdelings barnehager til Oslo, Bergen og Trondheim.

2010-2014: Uniteam vokser innen olje og gass, og utvikler også leveranser av moduler til skole og barnehager i tre.

November 2013: IKM Invest kjøper Uniteam Holding med datterselskaper. Uniteam eies nå 80 % av IKM Invest AS, Ståle Kyllingstad og 20 % av to tidligere eiere, Torstein Engh og Kjell-Ivar Myrvang.

2017: Malthus og Uniteam fusjonerer.