Våre eiere

Malthus Uniteam AS er det operative morselskapet i Malthus Uniteam-konsernet. Selskapet er 100 % eiet av Malthus Uniteam Holding AS. Dette selskapet har langsiktige og profesjonelle investorer som hovedaksjonærer.

Våre hovedeiere er aktive eiere som representerer en betydelig kompetanse og erfaring som vi har stor nytte av. For å skape felles interesser mellom eiere og ansatte i bedriften, er også enkelte nøkkelansatte aksjonærer i selskapet.

Eierstruktur:

Reiten & Co Capital Partners VI L.P43.20 %
IKM Invest22.00 %
Hodne Kapital II AS11.58 %
Masseide Holding AS10.83 %
Ansatte7.88 %
Øvrige aksjonærer4.52 %