Om selskapet

Om selskapet

Malthus Uniteam har sin hovedvirksomhet i Norge, men leverer produkter til kunder over hele verden.

Selskapet er et resulatet av fusjonen mellom Malthus AS og Uniteam AS i 2017 og har i dag over 140 erfarne medarbeidere. Vi er representert i Norge, Sverige, Polen, UK, Canada og Kina. Hovedkontoret ligger i Sandnes med avdelings-kontorer i hele Norge.

Vi er ledende innenfor modulbygg til både offentlig og privat sektor, rigg og brakker til anleggsbransjen, containere og spesialcontainere, samt forskaling og byggutstyr til entreprenører.

Det er stor grad av utvikling innenfor de sektorene vi operer i og vi jobber med et perspektiv om alltid å ha Kunden i fokus, derav søker vi kontinuerlig å utvikle våre løsninger og leveranser til kundens beste.

Vi jobber med produkter og tjenester hvor kravene til både HMS og tekniske standarder er høye, men i tillegg til å innfri disse har vi våre egne målsettinger og krav til innovasjon og evne til å tilpasse våre leveranser til kundens behov. Dette gjøres gjennom å tilføre standardiserte, og kostnadsmessig smarte løsninger, de viktige og nødvendige ekstra tilpassingene.