Sandnes – Hovedkontor

Sentrale salgskontakter i Malthus Uniteam
Alle produkter:
+47 51 63 50 00 / 
Reefer:
+47 51 63 50 00 / 
Forespørsler / Anbud:
+47 51 63 50 00 / 
Lokale salgs- og utleie kontakter
Modulbygg - Rigg - Brakke
Espen Horpestad
Selger Camp on anlegg
+47 928 59 084
Torvald Ree
Senior Rådgiver Salg Modul
+47 913 32 634
Kenneth Nilsson
Salgs og Markedsdirektør
+47 959 45 100
Bjarte Brunes
Anbudssjef Modul
+47 975 30 258
Jan-Willy Olsen
Senior Prosjektleder
+47 913 22 484
Sigurd Middelthon
Prosjektleder
+47 945 32 050
Lars Skjæveland
Byggeleder
+47 482 01 053
Ian Ratcliffe
Ansatte representant
Byggutstyr - Container - Reefer
Ingvar Frahm Jensen
VP Byggutstyr og Container
+47 481 52 600
Martin Idsø
Salg og Innkjøpssjef Byggutstyr og Container
+47 481 11 730
Spesialcontainere - lokal
Øyvind Aarre
Sales Manager
+47 45 60 70 53
Knut Erik Lindseth
Director International Sales
+47 476 06 566
Økonomi
Olav Rage
Finance Manager
+47 901 83 294
Richard Gabrielsen
Business Controller
+47 90 13 61 51
Konsernledelse
Arild Ollestad
CEO
+47 484 02 321
Stian Obrestad
CFO
+47 450 20 750
Simon Ruud
VP Modul
+47 922 29 818
Kjell Ivar Myrvang
VP Business development
+47 901 38 939
Kenneth Nilsson
Salgs og Markedsdirektør
+47 959 45 100
Ingvar Frahm Jensen
VP Byggutstyr og Container
+47 481 52 600
Camilla H. Rekdal
Leder HR og organisasjonsutvikling
+47 916 13 135
Åpningstider:
Salg / Ekspedisjon:

Man - Fre kl. 07.30 - 16.30