Service & Support

For Reefer-produktene våre (kjøle-, varme- og frysecontainere), har vi en døgnbemannet Service & Support

Oppstår det behov for bistand, kan kunder på disse produktene få kontakt med oss på følgende telefonnummer eller mailadresse:

Telefon:  +47 51 63 50 00
E-post:    kulde@malthusuniteam.com