ISO-sertifisering

Sertifiseringen innebærer at Malthus Uniteam Norge sine systemer og prosesser for oppfølging av kvalitet blir gjennomgått og godkjent i henhold til kravene i ISO 9001:2015

Dette betyr at virksomhetens prosesser og styringssystem vil følges opp regelmessig gjennom interne og eksterne revisjoner – ref krav om kontinuerlig forbedring. Målet vil være å sikre en mest mulig effektiv, sikker, kvalitetsmessig og miljøvennlig drift.

ISO-sertifiseringen er et kvalitetsstempel for oss. Malthus Uniteam er også medlem i Grønt Punkt Norge

Fra før er Malthus Uniteam sertifisert av Achilles, registrert som leverandør i StartBank og har «sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven»

Hvorfor bli sertifisert?

Vi ser at bransjen er i endring. Flere av våre oppdragsgivere etterspør kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO. Dette resulterte i at vi våren 2012 startet et løp mot en ISO-sertifisering. Malthus Uniteam Norge er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.  og Malthus Uniteam Canada er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.  Våre ansatte har her vist et flott engasjement. Det at vi nå har sertifiserte bedrifter, kommer kundene til å merke ved at vi kan vise til strukturert arbeidsform, med fokus på planlegging og optimal gjennomføring. Vi kommer kort og godt til å heve nivået på arbeidet vi utfører. Vi tror det er positivt at Malthus Uniteam nå bidrar med å sette en høy kvalitetsstandard i vår bransje og tror flere leverandører vil følge etter.

Fremtidsrettet nettbasert system

Da Malthus Uniteam Norge og Malthus Uniteam Canada bestemte seg for å gjennomføre en ISO-sertifisering, visste ledelsen at det kom til å bli en omfattende prosess. Bedriftene hadde to vidt forskjellige utgangspunkt. Malthus Uniteam Norge den eldste og største, mens Malthus Uniteam Canada den yngste og minste, i alle fall i antall ansatte.

Bedriftene hadde allerede et HMS- og kvalitetsstyringssystem på plass da prosessen begynte. Dette er nå videreutviklet i henhold til ISO 9001:2015. Det er brukt mye tid på å gå gjennom det materialet som forelå, som nå er oppdatert og revidert. Denne kartleggingen har vært svært nyttig og lærerik. Nå har vi et framtidsrettet, nettbasert system som beskriver virksomheten i våre bedrifter.

God tilbakemelding

For å bli sertifisert nytter det ikke bare å ha systemet for kvalitetsstyring på plass. En akkreditert revisor må gjennomføre revisjoner av bedriftens systemer for å kontrollere at «liv og lære» stemmer, at vi faktisk driver slik vi har beskrevet i systemet. Vi fikk her en god tilbakemelding fra revisor. Dette er mye takket være innsatsen som er gjort i hele bedriften. Med ISO-sertifikatet vel i havn, fortsetter det kontinuerlige forbedringsarbeidet som Malthus Uniteam må vise til for å få beholde sitt 9001-sertifikat. Revisor vil komme igjen hvert år for å kontrollere at vi holder den kvaliteten vi skal.

Kundetilfredshet er viktig i Malthus Uniteam sin forretningsfilosofi. Vår forretningsvirksomhet og operative prosesser er utviklet og implementert slik at vi skal kunne levere kvalitet i alle våre produkter og tjenester. Vi sørger for at all vår virksomhet gjennomføres i overensstemmelse med kunders krav og forventninger, gjeldende lover og forskrifter. Våre aktiviteter skal foregå uten å føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre effektiviteten av vårt HMS & Kvalitetssystem og foretar systematisk innhenting og analyse av kundetilfredshetsmålinger. Våre målsettinger fokuserer kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring. Ledelsen er forpliktet til å sikre implementering av politikk og mål ved å gjennomgå og regelmessig overvåke resultatoppnåelse.