Skole

 • Skolekonsept_rendret1
 • Iglemyr_Skoleprodukt4
 • Langeland skole_konseptside
 • Fargerik_fasade_skolekonsept
 • Storhaug_Skole_konseptside

Vi bygger permanente eller flyttbare skoler.
Et sunt inneklima og gode planløsninger skaper god trivsel, økt konsentrasjon og bedre lærdom på skolen.

Fleksibilitet og gjenbruk

Våre modulbygg har stor grad av fleksibilitet. Enhetene er flyttbare og det er enkelt å utvide etter behov. Modulene fungerer nærmest som byggeklosser. Det vil si at det er enkelt å ta bort hele eller deler av bygget, og sette dem sammen igjen på nye måter.

Med modulbyggets fleksibilitet kan skolebygget også bygges helt eller delvis om til grendehus, klubblokaler, treningslokaler eller kontorbygg.

 

Flere alternativer

Et alternativ kan være å leie moduler eller et helt modulbygg for en kortere eller lengre periode.

Det er også mulig å utvide skolens kapasitet ved å bygge selvstendige paviljonger med få eller flere klasserom. Slike paviljonger holder like høy standard som permanente skolebygninger, og leveres gjerne med egne toaletter, spesialrom og ventilasjonsanlegg.

 

Følgende er noen gode muligheter / fordeler med vårt konsept:

 • Tilfredsstiller TEK17 krav
 • Beregnet for 2 eller 4 klasserom per bygg
 • 2-etasjers løsning med innvendig trapp og løfteplattform
 • Kan utvides med personaldel
 • Godt utnyttet areal
 • Inngang og garderober for hvert klasserom i 1. etasje
 • Egen inngang for 2. etasje, og garderober for hvert klasserom
 • Innvendig kommunikasjon mellom alle klasserom
 • Forberedt for rask montasje

 

Mer lærdom

Erfaring viser at det er lettere å tilegne seg lærdom og opprettholde konsentrasjonen i et godt innemiljø. Det er viktig med store mengder lys og luft til undervisning i mange timer i strekk daglig.

 

God ventilasjon

Ventilasjon skal minst være i henhold til tekniske bestemmelser i NS 3421 og arbeidstilsynets bestemmelse nr. 444. I tillegg er det regler for krav til areal pr. elev både inne og ute.

Riktig plassering av bygget i forhold til beregninger av sol- og vindforhold vektlegges høyt.

 

Bred erfaring

Vår brede og lange erfaring innenfor svært mange skolebygg er viktig for best mulig planløsning tilpasset hver enkel skoles behov.

 

Siste nyheter

Nytt Helsehus for Hadsel kommune vunnet av Malthus Uniteam AS

29.03.2019
Malthus Uniteam har vunnet kontrakt på levering av nytt Helsehus til Hadsel kommune
Les mer

Malthus Uniteam leverer seks midlertidige modulskoler i Oslo

21.08.2018
Malthus Uniteam signerte høsten 2017 en rammeavtale med Undervisningbygg angående levering av midlertidige skolepaviljonger. Som del av denne…
Les mer

Gladmat 2018

20.07.2018
Malthus Uniteam leverer varme- kjøle- og frysecontainere til Gladmat-festivalen
Les mer

Malthus Uniteam – Sertifisert Carrier Senter

03.05.2018
Mandag 23. april ble Malthus Uniteam sertifisert som Repair Centre for Carrier, verdens største leverandør av aggregater til…
Les mer

Malthus Uniteam leverer anleggsleir til Stangeland Maskin

20.05.2019
Malthus Uniteam levere anleggsleir til Stangeland Maskin i forbindelse med bygging av Guleslettende Vindpark. Guleslettene vindpark bygges i…
Les mer
Nyhetsarkiv