Slik hjelper våre modulbygg vanskeligstilte

Forfatter: Simon Ruud, 11.11.2020

Noen ganger kan omstendigheter gjøre livet litt mer utfordrende, og man kan finne seg selv i en situasjon der man ikke har noe sted å bo. Våre boliger for vanskeligstilte (BFV-boliger) er beregnet for de i samfunnet som trenger en midlertidig, verdig plass å komme seg tilbake til hektene igjen.

Våre boliger for vanskeligstilte, er laget slik at behovene til menneskene som skal bo der kommer i første rekke. Vi ønsker å gi en ny begynnelse til de som trenger det, der alt er lagt til rette for at de skal lykkes med å komme seg tilbake på beina.

 

De som trenger litt ekstra hjelp

En bolig for vanskeligstilte (BFV-bolig), eller en såkalt rusbolig, er beregnet på de i samfunnet som trenger et sted å bo, og er kort sagt en midlertidig bolig som skal være til hjelp i en periode for at de som trenger det skal finne tilbake til et «normalt liv».

 

For oss er det viktig at de som av en eller annen grunn faller utenfor får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Et rent og robust hjem kan være det lille ekstra som skal til for å få det til å skje, i en rehabiliteringsprosess. Statistikk viser at tilgang på egen bolig, en bolig å være stolt av, kan virke både helseforebyggende samt sterkt motiverende og rehabiliterende for den det gjelder. En BFV-bolig skal føles som hjemme!

 

Det er de enkelte kommunene som bestiller BFV-boliger, og står ansvarlig for å fordele disse mellom de som trenger en plass å bo.

 

Bolig for vanskeligstilte modulbygg fasade

Robuste boliger

Våre erfaringer gjennom mange år tilsier at en BFV-bolig må tåle en støyt. Midlertidige hjem for vanskeligstilte blir ofte utsatt for større påkjenninger og mer slitasje enn den gjennomsnittlige boligen, og derfor legger vi stor vekt på hvilke materialer vi bruker i bygge- og innredningsprosessen.

Materialer som er enkle å vedlikeholde, elektrisk utstyr som tåler fysisk belastning, sikret ventilasjons- og sprinklersystem, herdet glass i vinduer, dusj og vask av stål er bare noen av forholdsreglene vi tar når vi lager våre BFV-boliger.

 

Bolig for vanskeligstilte på Farsund

«Et verdig sted å bo kan være det første steget på vei til et nytt og bedre liv. Uten et sted å bo er det vanskeligere å løse andre utfordringer i livet.» Les mer om våre modulbygg for vanskeligstilte her.

 

Du kan også laste ned PDF med presentasjon av bolig for vanskeligstilte her!

Siste nyheter

Uniteam, Algeco, Wexus and Temporary Space will be one company

11.12.2020

After the three acquisitions, it is clear that the companies will be grouped under the name Algeco.
“It gives great strategic advantage to gather under the same name, both for us and for our customers,” says Steinar Aasland, MD, Algeco Nordic AS.

Les mer

Malthus Uniteam, Algeco, Wexus og Temporary Space blir ett og samme selskap

11.12.2020

Etter de tre oppkjøpene er det klart at selskapene blir gruppert under navnet Algeco.
– Det gir store strategiske fordeler å samle seg under samme navn, både for oss og for våre kunder, sier Steinar Aasland, MD, Algeco Nordic AS.

Les mer
Nyhetsarkiv