2 svært solide aktører i bygge-bransjen inngår viktig avtale

Forfatter: Kjell Hafsås , 06.05.2020

BAS Maskinutleie AS og Malthus Uniteam AS har inngått et forpliktende samarbeide, hvilket er strategisk viktig for BAS. BAS ønsker å leie brakker, rigger, containere og mannskapsvogner fra Malthus Uniteam.

Begge selskaper ser fram til et fruktbart og konstruktivt samarbeide, til beste for BAS’ mange gode og trofaste kunder, sier Jens Kenneth Hermansen i BAS og Kjell Ivar Myrvang i MUAS.

BAS Maskinutleie kan tilby et bredt spekter av produkter og tjenester på avdelingene sineBAS vektlegger å kunne gi sine kunder råd og veiledning om hvordan maskiner og utstyr kan brukes på best, tryggest og økonomisk gunstigst mulige måte. Det er investert i mye nytt utstyr og firmaet kan tilby produkter blant de beste på markedet. Alt tilpasset norske lover og regler. 

Malthus Uniteam AS er nordens ledende leverandør av modulbygg, containere, rigger og brakker, samt forskalingssystemer og byggutstyr. I januar i år overtok verdens største utleieselskap i segmentet for brakker og byggmodulerAlgeco, alle aksjene i Malthus UniteamAlgeco har kontorer i 22 land og ser på norden som sitt nye satsingsområde, med Malthus Uniteam som spydspiss. 

Selskapet har mer enn 250 000 brakker, moduler og containere på utleie, og Algeco bygget bl. a. det meget positivt omtalte sykehuset i Kina, på 10 dager.

Alle aktørene her er viktige premissleverandører i dagens kamp for å opprettholde normalitet, og har nødvendig utstyr og kan allokere ressurser for å bidra til nettopp det. 

Siste nyheter

Slik hjelper våre modulbygg vanskeligstilte

11.11.2020

Noen ganger kan omstendigheter gjøre livet litt mer utfordrende, og man kan finne seg selv i en situasjon der man ikke har noe sted å bo. Våre boliger for vanskeligstilte (BFV-boliger) er beregnet for de i samfunnet som trenger en midlertidig, verdig plass å komme seg tilbake til hektene igjen.

Les mer

Bygge skole eller barnehage? Derfor er modulbygg perfekt!

13.10.2020

Er det én ting som er nødvendig når du har med barn og ungdom å gjøre, så er det fleksibilitet. Det gjelder i livet, og det gjelder omgivelsene og miljøet de skal lære i.

Les mer
Nyhetsarkiv