Integrering

  • Integrering_produkt1
  • Integrering2

Norge skal ta imot tusenvis av flyktninger, og disse trenger et sted å bo. Integreringsboliger er en boligløsning utviklet av Malthus, i samarbeid med arkitekter og produsenter. Løsningen består av standardiserte «boligklosser» som kan flyttes rundt, plasseres oppå og ved siden av hverandre, og på denne måten settes sammen etter behov. Dette gir tilnærmet ubegrensede kombinasjonsmuligheter.

Med integreringsboliger fra Malthus, får alle en verdig bolig og et godt utgangspunkt. Samtidig får kommunen et alternativ som kan tilpasses deres dynamiske behov. Malthus ønsker å nå ut med dette konseptet til alle kommunene i landet, med spørsmålet om dette kunne være et alternativ for dem. Både flyktninger og bygg skal integreres i eksisterende bomiljø. Arkitekt har gjennom materialvalg, stil og løsning gitt byggene et moderne uttrykk.

Boligene har lave byggekostnader, stor fleksibilitet og innehar samtidig alle fasiliteter. Bruksområdene er også mange for kommunen etter at beboeren har kommet seg videre til annen bolig – alternativt kan beboeren kjøpe boligen gjennom Husbankens modell for leie-før-eie.
Integreringsboliger fra malthus kjennetegnes ved enkel men verdig standard. Vi leverer både permanente og midlertidige bygg for mennesker i alle aldre og livssituasjoner

FERDIG KONSEPT

Løsningen består av standardiserte «boligklosser» som kan flyttes rundt, plasseres oppå og ved siden av hverandre, og på denne måten settes sammen etter behov. Dette gir tilnærmet ubegrensede kombinasjonsmuligheter.

STANDARDISERTE LØSNINGER
Modulene er standardiserte og kan settes sammen til ulike typer leiligheter i samme bygg. Dette gir stor grad av fleksibilitet til å bygge på eller redusere antall og type leiligheter alt etter behov.

INDUSTRIELL PRODUKSJON
Modulene produseres innendørs på fabrikk i tørre og kontrollerte omgivelser.

KORT TID FRA PLAN TIL FERDIG BYGG
Bygget ferdigstilles i fabrikk, samtidig som grunn- og fundamenteringsarbeid blir utført. Fabrikkproduksjonen medfører kort byggetid og lite eksponering for støy og støv fra byggeplassen.

GOD BOLIGSTANDARD
Boligene holder en solid og god boligstandard basert på mange års praktisk erfaring.

ROBUSTHET
Leilighetene kan oppgraderes til å tåle ekstra store påkjenninger og en betydelig slitasje. Vi har god erfaring med dette fra våre boliger for vanskeligstilte (BFV) som må tåle tøff bruk.

I SAMARBEID MED ARKITEKT
Vi benytter anerkjente arkitektkontor for utarbeidelse av våre integreringsboliger. Dette for å ivareta estetiske aspekter og brukervennlige løsninger.

HUSBANKFINANSIERING
Alle boligvarianter er tilpasset Husbankens regelverk for Husbankfinansiering.

LEIE-FØR-EIE
Dette er Husbankens modell for husstander som ikke har eierpotensiale i dag, men som kommunen ser har eierpotensiale på lengre sikt.